Данъчна защита

danacna-zastita

Данъчна защита

  • Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, счетоводни документи и др.;
  • Съдействие на проверяващи органи (НАП, НОИ и др.) във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни;
  • Представителство и защита на клиента пред контролни органи (НАП, НОИ, НЗОК и други) по всякакви възникнали въпроси и казуси.

related services