Случаи от практиката

Предлагаме Ви да се запознаете с интересни казуси и предложените от нас решения.

Отменен бе ревизионен акт за ДДС при продажба на стари сгради

При данъчна ревизия на наш клиент бе доначислен ДДС общо…

Client : Юридическо лице
Date : 21/10/2018

Ползва ли се данъчно облекчение по СИДДО при публични задължения в България?

При подаването на годишна данъчна декларация по чл. 50 от…

Client : Физическо лице
Date : 20/10/2018