ПОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИТЕ СИ
С НАС!

Нашето преимущество е комплексността на услугата - Цялостен финансов и счетоводен мениджмънт.

aboutus-parole-m

Парол-М ЕООД е член на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия (АССП), което ни помага винаги да сме запознати с най-новата информация в сектора и да можем активно да участваме в дискусиите относно промените в счетоводното, данъчното, трудово и осигурително законодателство.

Нашата биография

Счетоводна къща “Парол М” развива самостоятелна дейност от 1998 г.,

управлявана от едноличния собственик г-жа Мадлена Исак Леви-Примо. Дружеството е специализирано в осъществяването на цялостен финансов и счетоводен мениджмънт.

Печелим бизнес партньорите си не само с дългогодишния си професионален опит, но най-вече с отдадеността си към работата.

“Парол М” работи с надеждно техническо и програмно осигуряване. Възприели сме система за електронно банкиране, позволяваща ни разплащания в реално време. Чрез електронния ни подпис, вместо нашите клиенти, своевременно предоставяме информация на администрацията.

Ние контактуваме с обслужващите банки и всички държавни институции вместо нашите клиенти и извършваме необходимите задължителни регистрации и уведомявания.

Нашата мисия е:

Да помагаме на клиентите си в дългосрочен план за успешното развитие и изпълнение на техните цели.

Ще се радваме да се запознаем лично и да обсъдим как можем да сме полезни за Вашия бизнес.

Ние можем:

– Да предоставим комплексно счетоводно обслужване;
– Да Ви консултираме по всякакви данъчни, счетоводни и бизнес въпроси;
– Да Ви спестим време и пари от данъци;
– Да съдействаме за всички аспекти от Вашия бизнес, свързани с администрирането и организирането.