danacno-obslujvane

Данъчно обслужване на физически лица

  • Данъчни консултации за доходите на местни и чуждестранни физически лица;
  • Изготвяне и подаване на декларации – годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложения към нея, декларации по чл. 55 от ЗДДФЛ за дължими данъци, декларации обр. 1 и 6, и др.;
  • Регистрация по ЗДДС; изготвяне и подаване на дневници и декларации по ЗДДС;
  • Прилагане на процедури по Спогодби за социална сигурност, международно данъчно облагане и избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО);
  • Попълване и заверка на осигурителни книжки;
  • Консултации във връзка с ползване на данъчни облекчения;
  • Отписване на изтекли по давност публични задължения;
  • Пълно административно, данъчно и счетоводно обслужване на самоосигуряващи се лица – регистрация на самоосигуряващи се лица, текущо месечно обслужване, деклариране и заплащане на осигуровки и данъци, подаване на данни към НАП, НОИ и др. институции, консултиране.

related services