Административни и други услуги

Parole-M - финансов и счетоводен мениджмънт > Административни и други услуги
administrativni-uslugi

Административни и други услуги

  • Административни услуги свързани с придобиването на статут за продължително пребиваване в Република България за чуждестранни лица;
  • Услуги за безработни лица – съдействие при регистрация в Бюро по труда, подаване на декларации в НАП, консултиране по въпроси на социалното и здравно осигуряване.
  • Предоставяне на адрес за регистрация и кореспонденция с местните и държавни контролни органи и ведомства в България;
  • Изготвяне на протоколи и друга документация за провеждане на заседания и общи събрания;
  • Подаване на годишни финансови отчети в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
  • Акредитирано представителство по ЗДДС;
  • Съдействие за изготвяне на вътрешни правила и регистрация по ЗЗЛД;
  • Съдействие за изготвяне на вътрешни правила и регистрация по ЗМИП и ЗМФТ; попълване на декларации по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;

related services