28 сеп.programa-noi-parole-m

за Приложения №9, №10 и №11 към НПОПДОО НОИ съобщава, че на уебсайта им е публикувана нова версия 3.0 от 28.09.2018 г. на самостоятелно работещия…

15 окт.nap-parolem

На своя уебсайт НАП съобщава, че от 15 октомври 2018 г. документите, издадени от орган по приходите на Национална агенция за…

14 окт.INTRASTAT-parole-m

Със заповед № РД-05-809/12.10.018 г. на Председателя на НСИ са оопределени праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г. Със заповедта може да се…

12 окт.work-contracts-parole-m

В действащото законодателство съществуват формални правила, по които трябва да се определя длъжностнотото наименование, което се вписва в трудовия договор при неговото сключване. Желателно…

15 майtrudova-knijka-parole-m

Във времената на електронизация на все повече процеси, отношения и услуги между гражданите, бизнеса и администрацията, трудовите отношения са на път да се превърнат…

03 ян.erp-parole-m

От началото на 2018 г. „Парол-М“ ЕООД премина към работа със счетоводен софтуер WorkFlow.   WorkFlow е ERP система – интегриран софтуерен продукт, чиято основна цел…