Често задавани въпроси

За какво най-често ни питате!

Необходимо ли ми е професионално счетоводство?

Да, ако искате Вашият бизнес да получи отличен старт или да продължи да се развива като спазва законоустановените задължения и отговорности за конкретния тип стопанска дейност и отношения, започнати от Вас. Българското счетоводно, данъчно и трудово законодателство е обемна и динамична сфера, предоставяща значителни

предизвикателства, и доверяването Ви на доказани професионалисти е едно от най-добрите неща, които можете да подарите на Вашия бизнес или дейност. Предимство на външното счетоводство е тясната специализация в данъчната и счетоводната сфера, което прави професионалните счетоводни кантори точка за качествено позициониране на Вашата отчетност. Допълнително предимство на „Парол-М“ ЕООД в това отношение е разделянето на нашия ТРЗ и счетоводен персонал, което води до значително по-качествени услуги в двете направления.

 

Какво спестява бизнесът при наемане на външно счетоводство?

Категорично отговорът е ресурси. Времето, информацията, програмното осигуряване и човешкият капитал са най-важните компоненти за стабилен, ефективен и развиващ се съвременен бизнес. Ние ще Ви освободим време за отдаване на Вашите стопански и професионални цели, като поемем воденето на стопанската Ви отчетност. Актуалната счетоводна,

данъчна и финансова информация, с която разполагаме и която следим ежедневно, ще Ви освободи от задължението Вие да следите промените в действащото законодателство, като ние ще Ви информираме своевременно за Вашите задължения на предприемач и работодател. Можем да Ви спестим закупуването на счетоводен и пейрол софтуер, както и от необходимостта да се научите и да работа с такъв. Ще Ви спестим наемането на квалифициран персонал с натрупан професионален опит в областта на данъците, счетоводството и ТРЗ услугите, който ще Ви е необходим за правилно водене на Вашите стопански дейности.

 

 

Какъв набор от услуги предоставяме?

Пълно счетоводно и трудово-правно обслужване – текущо счетоводство, изготвяне на междинни отчети, годишно приключване, съдействие при извършване на плащания, консултации, регистрации, пейрол услуги, водене на осигуряване, данъчна защита, представителство пред държавни и общински органи.

В допълнение можем да ви предоставим редица административни и юридически услуги,

с които Вашият бизнес да получи цялостно комплексно обслужване на много от неговите стопански дейности и процеси.

Как определяме цената за нашите услуги?

Според обема дейности, които ще поискате от нас да изпълняваме, според големината на Вашето предприятие и документооборота му, според броя на наетите и/или осигурени в предприятието Ви лица.

Цените, които ще Ви предложим, са конкурентни с оглед на обема дейности, които ще Ви осигурим, и

с оглед на качеството, което постигаме.

Какви технологии използваме?

Съвременен счетоводен и пейрол софтуер, съвременна техника и оборудване, мобилни услуги и приложения, облачни услуги, софтуер за дистанционен достъп и др.

Програмното ни осигуряване дава възможност да разменяме с Вас информация и документи в реално време, без забавяне, където и да се намирате в страната

или чужбина.

Какъв е опитът на нашите експерти?

Екипът от счетоводители и пейрол специалисти на „Парол-М“ ЕООД включва 10 експерта с дългогодишен стаж в съответната област.

Средната продължителност на професионалния опит на служителите ни в сферата на счетоводството и пейрола е 21 години, като продължителността на трудовия им стаж в „Парол-М“ ЕООД е

средно 10 години.

Управителят и едноличен собственик на дружеството г-жа Мадлена Леви-Примо е данъчен и счетоводен експерт с повече от 34 години професионален опит.

 

Предоставяме ли защита на клиентите си по отношение на осчетоводяванията?

Разбира се.

Ние водим коректно счетоводните записвания и при необходимост представляваме и защитаваме нашите клиенти пред държавните и общински органи във връзка с подадените декларации и други документи, касаещи дължими данъци и осигуровки.

Необходимо ли ми е професионално счетоводство?

Да, ако искате Вашият бизнес да получи отличен старт или да продължи да се развива като спазва законоустановените задължения и отговорности за конкретния тип стопанска дейност и отношения, започнати от Вас. Българското счетоводно, данъчно и трудово законодателство е обемна и динамична сфера, предоставяща значителни

предизвикателства, и доверяването Ви на доказани професионалисти е едно от най-добрите неща, които можете да подарите на Вашия бизнес или дейност. Предимство на външното счетоводство е тясната специализация в данъчната и счетоводната сфера, което прави професионалните счетоводни кантори точка за качествено позициониране на Вашата отчетност. Допълнително предимство на „Парол-М“ ЕООД в това отношение е разделянето на нашия ТРЗ и счетоводен персонал, което води до значително по-качествени услуги в двете направления.

 

Какво спестява бизнесът при наемане на външно счетоводство?

Категорично отговорът е ресурси. Времето, информацията, програмното осигуряване и човешкият капитал са най-важните компоненти за стабилен, ефективен и развиващ се съвременен бизнес. Ние ще Ви освободим време за отдаване на Вашите стопански и професионални цели, като поемем воденето на стопанската Ви отчетност. Актуалната счетоводна,

данъчна и финансова информация, с която разполагаме и която следим ежедневно, ще Ви освободи от задължението Вие да следите промените в действащото законодателство, като ние ще Ви информираме своевременно за Вашите задължения на предприемач и работодател. Можем да Ви спестим закупуването на счетоводен и пейрол софтуер, както и от необходимостта да се научите и да работа с такъв. Ще Ви спестим наемането на квалифициран персонал с натрупан професионален опит в областта на данъците, счетоводството и ТРЗ услугите, който ще Ви е необходим за правилно водене на Вашите стопански дейности.

 

 

Какъв набор от услуги предоставяме?

Пълно счетоводно и трудово-правно обслужване – текущо счетоводство, изготвяне на междинни отчети, годишно приключване, съдействие при извършване на плащания, консултации, регистрации, пейрол услуги, водене на осигуряване, данъчна защита, представителство пред държавни и общински органи.

В допълнение можем да ви предоставим редица административни и юридически услуги,

с които Вашият бизнес да получи цялостно комплексно обслужване на много от неговите стопански дейности и процеси.

Предоставяме ли защита на клиентите си по отношение на осчетоводяванията?

Разбира се.

Ние водим коректно счетоводните записвания и при необходимост представляваме и защитаваме нашите клиенти пред държавните и общински органи във връзка с подадените декларации и други документи, касаещи дължими данъци и осигуровки.

Предоставяме ли защита на клиентите си по отношение на осчетоводяванията?

Разбира се.

Ние водим коректно счетоводните записвания и при необходимост представляваме и защитаваме нашите клиенти пред държавните и общински органи във връзка с подадените декларации и други документи, касаещи дължими данъци и осигуровки.

Как определяме цената за нашите услуги?

Според обема дейности, които ще поискате от нас да изпълняваме, според големината на Вашето предприятие и документооборота му, според броя на наетите и/или осигурени в предприятието Ви лица.

Цените, които ще Ви предложим, са конкурентни с оглед на обема дейности, които ще Ви осигурим, и

с оглед на качеството, което постигаме.

Необходимо ли ми е професионално счетоводство?

Да, ако искате Вашият бизнес да получи отличен старт или да продължи да се развива като спазва законоустановените задължения и отговорности за конкретния тип стопанска дейност и отношения, започнати от Вас. Българското счетоводно, данъчно и трудово законодателство е обемна и динамична сфера, предоставяща значителни

предизвикателства, и доверяването Ви на доказани професионалисти е едно от най-добрите неща, които можете да подарите на Вашия бизнес или дейност. Предимство на външното счетоводство е тясната специализация в данъчната и счетоводната сфера, което прави професионалните счетоводни кантори точка за качествено позициониране на Вашата отчетност. Допълнително предимство на „Парол-М“ ЕООД в това отношение е разделянето на нашия ТРЗ и счетоводен персонал, което води до значително по-качествени услуги в двете направления.

 

Какъв набор от услуги предоставяме?

Пълно счетоводно и трудово-правно обслужване – текущо счетоводство, изготвяне на междинни отчети, годишно приключване, съдействие при извършване на плащания, консултации, регистрации, пейрол услуги, водене на осигуряване, данъчна защита, представителство пред държавни и общински органи.

В допълнение можем да ви предоставим редица административни и юридически услуги,

с които Вашият бизнес да получи цялостно комплексно обслужване на много от неговите стопански дейности и процеси.

Как определяме цената за нашите услуги?

Според обема дейности, които ще поискате от нас да изпълняваме, според големината на Вашето предприятие и документооборота му, според броя на наетите и/или осигурени в предприятието Ви лица.

Цените, които ще Ви предложим, са конкурентни с оглед на обема дейности, които ще Ви осигурим, и

с оглед на качеството, което постигаме.

Какви технологии използваме?

Съвременен счетоводен и пейрол софтуер, съвременна техника и оборудване, мобилни услуги и приложения, облачни услуги, софтуер за дистанционен достъп и др.

Програмното ни осигуряване дава възможност да разменяме с Вас информация и документи в реално време, без забавяне, където и да се намирате в страната

или чужбина.

Какъв е опитът на нашите експерти?

Екипът от счетоводители и пейрол специалисти на „Парол-М“ ЕООД включва 10 експерта с дългогодишен стаж в съответната област.

Средната продължителност на професионалния опит на служителите ни в сферата на счетоводството и пейрола е 21 години, като продължителността на трудовия им стаж в „Парол-М“ ЕООД е

средно 10 години.

Управителят и едноличен собственик на дружеството г-жа Мадлена Леви-Примо е данъчен и счетоводен експерт с повече от 34 години професионален опит.

 

Необходимо ли ми е професионално счетоводство?

Да, ако искате Вашият бизнес да получи отличен старт или да продължи да се развива като спазва законоустановените задължения и отговорности за конкретния тип стопанска дейност и отношения, започнати от Вас. Българското счетоводно, данъчно и трудово законодателство е обемна и динамична сфера, предоставяща значителни

предизвикателства, и доверяването Ви на доказани професионалисти е едно от най-добрите неща, които можете да подарите на Вашия бизнес или дейност. Предимство на външното счетоводство е тясната специализация в данъчната и счетоводната сфера, което прави професионалните счетоводни кантори точка за качествено позициониране на Вашата отчетност. Допълнително предимство на „Парол-М“ ЕООД в това отношение е разделянето на нашия ТРЗ и счетоводен персонал, което води до значително по-качествени услуги в двете направления.

 

Какво спестява бизнесът при наемане на външно счетоводство?

Категорично отговорът е ресурси. Времето, информацията, програмното осигуряване и човешкият капитал са най-важните компоненти за стабилен, ефективен и развиващ се съвременен бизнес. Ние ще Ви освободим време за отдаване на Вашите стопански и професионални цели, като поемем воденето на стопанската Ви отчетност. Актуалната счетоводна,

данъчна и финансова информация, с която разполагаме и която следим ежедневно, ще Ви освободи от задължението Вие да следите промените в действащото законодателство, като ние ще Ви информираме своевременно за Вашите задължения на предприемач и работодател. Можем да Ви спестим закупуването на счетоводен и пейрол софтуер, както и от необходимостта да се научите и да работа с такъв. Ще Ви спестим наемането на квалифициран персонал с натрупан професионален опит в областта на данъците, счетоводството и ТРЗ услугите, който ще Ви е необходим за правилно водене на Вашите стопански дейности.

 

 

Какъв набор от услуги предоставяме?

Пълно счетоводно и трудово-правно обслужване – текущо счетоводство, изготвяне на междинни отчети, годишно приключване, съдействие при извършване на плащания, консултации, регистрации, пейрол услуги, водене на осигуряване, данъчна защита, представителство пред държавни и общински органи.

В допълнение можем да ви предоставим редица административни и юридически услуги,

с които Вашият бизнес да получи цялостно комплексно обслужване на много от неговите стопански дейности и процеси.

Как определяме цената за нашите услуги?

Според обема дейности, които ще поискате от нас да изпълняваме, според големината на Вашето предприятие и документооборота му, според броя на наетите и/или осигурени в предприятието Ви лица.

Цените, които ще Ви предложим, са конкурентни с оглед на обема дейности, които ще Ви осигурим, и

с оглед на качеството, което постигаме.

Какви технологии използваме?

Съвременен счетоводен и пейрол софтуер, съвременна техника и оборудване, мобилни услуги и приложения, облачни услуги, софтуер за дистанционен достъп и др.

Програмното ни осигуряване дава възможност да разменяме с Вас информация и документи в реално време, без забавяне, където и да се намирате в страната

или чужбина.

Какъв е опитът на нашите експерти?

Екипът от счетоводители и пейрол специалисти на „Парол-М“ ЕООД включва 10 експерта с дългогодишен стаж в съответната област.

Средната продължителност на професионалния опит на служителите ни в сферата на счетоводството и пейрола е 21 години, като продължителността на трудовия им стаж в „Парол-М“ ЕООД е

средно 10 години.

Управителят и едноличен собственик на дружеството г-жа Мадлена Леви-Примо е данъчен и счетоводен експерт с повече от 34 години професионален опит.

 

Предоставяме ли защита на клиентите си по отношение на осчетоводяванията?

Разбира се.

Ние водим коректно счетоводните записвания и при необходимост представляваме и защитаваме нашите клиенти пред държавните и общински органи във връзка с подадените декларации и други документи, касаещи дължими данъци и осигуровки.

Бъдещето и ние

Ние се готвим за бъдещето, когато ще даваме консултации за социалното осигуряване на работещите на Луната и Марс.

Ще оптимизираме разхода за данък робот – сигурни сме, че такъв ще бъде наложен.

И накрая ще освободим нашето място на експерти на роботите, за да можем и ние да пътеществаме по време на годишното приключване.

Последни новини

От 8 до 9 ноември 2018 г. в аулата на Cофийския университет „Св. Климент Охридски“ се състоя Втората годишна международна данъчна конференция „Бъдещето на ДДС.Дигиталната икономика“, организирана от ИФА – клон България.

Бяха представени проекти и предложения на ЕК в областта на ДДС; Електронната търговия и окончателна система на ДДС, както и необходимостта от неотложни поправки в Директивата за ДДС; Облагането на дигиталната икономика – предложения на комисията; становището на ОИСР по данъчното облагане на дигиталната икономика, както и отражението му върху СИДДО и трансферното цеообразиване. Необходимостта от определение на дигиталното място на стопанска дейност и др.

За повече информация по темите:

https://www.ifa.nl/calendar/conference-the-future-of-vat-digital-economy