Office Manager

Parole-M EOOD is a company specialized in providing accounting, financial and tax consulting services. We are currently looking to recruit an outstanding person for the position of Office Manager.

Your responsibilities:

 • Managing all-round office administration;
 • Communication with banks, tax authorities, clients, etc.;
 • Preparing documents, translations, draft contracts,…

Счетоводител

Счетоводна къща „Парол – М“ ЕООД търси да назначи служител на длъжност Счетоводител.

Изисквания към кандидата:

 • Завършено висше икономическо образование;
 • Стаж в областта на счетоводството над 2 години;
 • Познаване на счетоводното и данъчно законодателство;
 • Много добро ниво на владеене на английски език;
 • Предимство са и познания в областта на търговското,…

ТРЗ специалист

„Парол – М“ ЕООД търси да назначи служител за работа на длъжност ТРЗ специалист.

Изисквания към кандидата:

 • завършено висше икономическо/счетоводно образование;
 • професионален опит в областта минимум 1 година;
 • познаване на трудовото, осигурителното и данъчното (ЗДДФЛ) законодателство;
 • отлична компютърна грамотност – MS Office, Internet, умения за работа с пейрол софтуер;
 • способност…