Етикет:декларация

14 окт. INTRASTAT-parole-m

Със заповед № РД-05-809/12.10.018 г. на Председателя на НСИ са оопределени праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г. Със заповедта може да се…

15 май trudova-knijka-parole-m

Във времената на електронизация на все повече процеси, отношения и услуги между гражданите, бизнеса и администрацията, трудовите отношения са на път да се превърнат…