Етикет:декларация

14 окт. INTRASTAT-parole-m

Със заповед № РД-05-809/12.10.018 г. на Председателя на НСИ са оопределени праговете за деклариране по система Интрастат за 2019 г. Със заповедта може да се…