Заверяването на документи за чужбина се извършва в офисите на НАП

Parole-M - финансов и счетоводен мениджмънт > Данъци > Заверяването на документи за чужбина се извършва в офисите на НАП