28 сеп. programa-noi-parole-m

за Приложения №9, №10 и №11 към НПОПДОО НОИ съобщава, че на уебсайта им е публикувана нова версия 3.0 от 28.09.2018 г. на самостоятелно работещия…