Бизнес планиране и управление

Parole-M - финансов и счетоводен мениджмънт > Бизнес планиране и управление
biznes-planirane

Бизнес планиране и управление

  • Разработване на бизнес-планове;
  • Управление на проекти;
  • Стратегическо управление;
  • Анализи и експертизи по управление на различни компании – малки и средни предприятия, големи компании и холдинги;
  • Консултации по внедряване на мениджърски информационни системи.

related services