19 окт. Веселина Йосифова

Веселина Йосифова /Veselina Yosifova/ – ТРЗ специалист / HR&Payroll specialist/ е най-младото попълнение в „Парол М“ ЕООД , а  работи като ТРЗ  специалист от…

18 окт. Вяра Доцева-счетоводител

Вяра Доцева – счетоводител – с  20- годишен опит и едно от новите попълнения на „Парол М“ ЕООД.  

16 окт. Димитър Костадинов-счетоводител

Димитър Костадинов – с общ стаж като счетоводител – 3 години, в „Парол М“ ЕООД е  от 1 година.

15 окт. anton-dojchev

Антон Дойчев – Ръководител административно-стопански от отдел. От 17 години е в „Парол М“ ЕООД

14 окт. Тодор Живков-счетоводител

Тoдор Живков – счетоводител –  с общ стаж като счетоводител  18 години, а в екипа на Парол- М“ ЕООД от 4 години.  

13 окт. Шели Иванова-hr

Шели Иванова /Shelly Ivanova/ – Мениджър човешки ресурси /HR Manager/ е  един от първите служители на „Парол М“ ЕООД и вече 20 години е…

12 окт. Мариета Гоневска-гл.счетоводител

Мариета Гоневска – главен счетоводител Работи  като счетоводител от 16 години, а от 13 години е част от екипа на“ Парол М“ ЕООД.

11 окт. Сaвелина Мушкова-гл.счетоводител

Савелина Петрова – Мушкова –Главен счетоводител  и заместник мениджър счетоводен отдел. Работи  като счетоводител от 39 години и от 16 години е част от екипа…

10 окт. MADELEINE LEVI-PRIMO

Мадлена Исак Леви-Примо – Управител на фирмата ОБРАЗОВАНИЕ 1974 г.  – 1978 г.- Завършва Икономическия институт в България, понастоящем наричан Университет за национално и световно стопанство,…