Счетоводител

Тoдор Живков

Счетоводител

Тoдор Живков – счетоводител –  с общ стаж като счетоводител  18 години, а в екипа на Парол- М“ ЕООД от 4 години.