Ръководител административно-стопански отдел

Parole-M - финансов и счетоводен мениджмънт > Парол-М > Ръководител административно-стопански отдел

Антон Дойчев

Ръководител административно-стопански отдел

Антон Дойчев – Ръководител административно-стопански от отдел.

От 17 години е в „Парол М“ ЕООД