Счетоводител

Димитър Костадинов

Счетоводител

Димитър Костадинов – с общ стаж като счетоводител – 3 години, в „Парол М“ ЕООД е  от 1 година.