Счетоводител

Вяра Доцева

Счетоводител

Вяра Доцева – счетоводител – с  20- годишен опит и едно от новите попълнения на „Парол М“ ЕООД.