ТРЗ специалист

Веселина Йосифова

ТРЗ специалист

Веселина Йосифова /Veselina Yosifova/ – ТРЗ специалист / HR&Payroll specialist/ е най-младото попълнение в „Парол М“ ЕООД , а  работи като ТРЗ  специалист от 2 години.