Мадлена Исак Леви-Примо

Управител

Мадлена Исак Леви-Примо – Управител на фирмата

ОБРАЗОВАНИЕ
1974 г.  – 1978 г.- Завършва Икономическия институт в България, понастоящем наричан Университет за национално и световно стопанство, специалност „Финанси“

КВАЛИФИКАЦИИ:
1992 г. – Виена – ОИСР – Център за сътрудничество с европейските икономики в преход – курс по принципите на международното данъчно облагане и данъчните договори.
1992 г. – Виена – сертификат за международни данъчни споразумения;
2005 г. – Център за сътрудничество на европейските страни в икономически преход, Принципи на международното данъчно облагане;

Още:

Курсове по европейско право, Трансферно ценообразуване, Договори за избягване на двойното данъчно облагане, пране на пари, Управление на проекти, МСФО, ДДС и др.

Езикови умения: английски, български, руски