16 окт. Димитър Костадинов-счетоводител

Димитър Костадинов – с общ стаж като счетоводител – 3 години, в „Парол М“ ЕООД е  от 1 година.

12 окт. Мариета Гоневска-гл.счетоводител

Мариета Гоневска – главен счетоводител Работи  като счетоводител от 16 години, а от 13 години е част от екипа на“ Парол М“ ЕООД.

11 окт. Сaвелина Мушкова-гл.счетоводител

Савелина Петрова – Мушкова –Главен счетоводител  и заместник мениджър счетоводен отдел. Работи  като счетоводител от 39 години и от 16 години е част от екипа…