18 окт. Вяра Доцева-счетоводител

Вяра Доцева – счетоводител – с  20- годишен опит и едно от новите попълнения на „Парол М“ ЕООД.  

14 окт. Тодор Живков-счетоводител

Тoдор Живков – счетоводител –  с общ стаж като счетоводител  18 години, а в екипа на Парол- М“ ЕООД от 4 години.