Отменен бе ревизионен акт за ДДС при продажба на стари сгради

Parole-M - финансов и счетоводен мениджмънт > Отменен бе ревизионен акт за ДДС при продажба на стари сгради