22 окт. tsena-parole-m

Да, ако искате Вашият бизнес да получи отличен старт или да продължи да се развива като спазва законоустановените задължения и отговорности за конкретния тип…

22 окт. Telegram-parole-m

Категорично отговорът е ресурси. Времето, информацията, програмното осигуряване и човешкият капитал са най-важните компоненти за стабилен, ефективен и развиващ се съвременен бизнес. Ние ще…

20 окт. uslugi-parole-m-faq

Пълно счетоводно и трудово-правно обслужване – текущо счетоводство, изготвяне на междинни отчети, годишно приключване, съдействие при извършване на плащания, консултации, регистрации, пейрол услуги, водене…

19 окт. tsena-parole-m

Според обема дейности, които ще поискате от нас да изпълняваме, според големината на Вашето предприятие и документооборота му, според броя на наетите и/или осигурени…

18 окт. techologii-parole-m

Съвременен счетоводен и пейрол софтуер, съвременна техника и оборудване, мобилни услуги и приложения, облачни услуги, софтуер за дистанционен достъп и др. Програмното ни осигуряване дава…

18 окт. opit-parole-m

Екипът от счетоводители и пейрол специалисти на „Парол-М“ ЕООД включва 10 експерта с дългогодишен стаж в съответната област. Средната продължителност на професионалния опит на служителите…

17 окт. zastita-klienti-parole-m

Разбира се. Ние водим коректно счетоводните записвания и при необходимост представляваме и защитаваме нашите клиенти пред държавните и общински органи във връзка с подадените декларации…