13 окт. Шели Иванова-hr

Шели Иванова /Shelly Ivanova/ – Мениджър човешки ресурси /HR Manager/ е  един от първите служители на „Парол М“ ЕООД и вече 20 години е…